Call #3: Apprenticeship at the Utrikesdepartement

Source: Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Rättssekretariatet (RS), som är en av Utrikesdepartementets enheter, an­sva­rar för bl.a. EU-rättslig rådgivning till departementets enheter, Sveriges processföring vid EU:s domstolar och EFTA-domstolen samt för överträdelseärenden (Europeiska kommissionens påståenden om för­drags­brott). Sekretariatet har 25 medarbetare.

Rättssekretariatet söker nu två juridikstuderande praktikanter för tio veckors praktik vardera under vårterminen 2013. Den första perioden är 21 januari–28 mars 2013 och den andra perioden är 8 april–14 juni 2013. I uppgifterna kommer att ingå bl.a. bevakning av EU-domstolens praxis och handläggning av ären­den med EU-rättslig anknyt­ning.

Vi ser helst sökande som har intresse för EU-rätt och som har fördjupat sig i ämnet. Kunskaper i franska är meriterande eftersom EU-domstolen har detta som arbetsspråk.

Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och kunna ge studiemedel. Om prak­tik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att prakti­ken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Ansökningar om praktik ska skickas till UD-RS, 103 39 Stockholm alter­na­tivt ud.registrator@regeringskansliet.se. Märk gärna försändelsen ”Praktik UD-RS”. Ansökan ska innehålla en presentation av den sökande med meriter (betyg, etc.) och om möjligt uppgift om aktuellt upp­­sat­sämne. Enligt gällande regler tar vi endast emot svenska med­borgare.

Sista ansökningsdag: 18 december 2012

Den som har frågor är välkommen att kontakta rättssakkunniga Ulrika Persson på telefon 08/405 36 95.

Advertisements

About eulaworebro

Örebro Universitet (Sweden)
This entry was posted in Calls & announcements and tagged , . Bookmark the permalink.

Your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s